website statistics

Araling Panlipunan

Question

3. napahahalagahan ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa bansa?​

1 Answer

  • Opo,dahil ito ay nililinis ng ating mga kapwa tao kagaya natin tayo ang naglilinis ng ating kapaligiran sa bansa para ang ating kapaligiran ay malinis,maganda tignan at nakakawala ng stress.

You May Be Interested