website statistics

Filipino

Question

makatotohanan at di makatotohanan sa alegorya ng yungib​

1 Answer

  • Answer:

    Ang "Alegaryo ng Yungib" ay makatotohanan.

    Explanation:

    Dahil ito ay isang totoong pangyayari na naganap sa buod at may tao tlagang nakatira

    dito noon.

You May Be Interested