website statistics

Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

ano ang rehiyon ng
1.tibetan plateau
2.gobi
3.caspian sea
4.bay of bengal
5.ganges
6.persian gulf
7.garagum
8.dead sea
9.south china sea
10.himalayas
11.yenisey
12.hindu kush​

1 Answer

  1. Silangang Asya
  2. Silangang Asya
  3. Hilagang Asya
  4. Timog Asya
  5. Timog Asya
  6. Kanlurang Asya
  7. Hilagang Asya
  8. Kanlurang Asya
  9. Timog - Silangang Asya
  10. Timog Asya
  11. Hilagang Asya
  12. Timog Asya

You May Be Interested