website statistics

Araling Panlipunan

Question

prinsipyo ng likas na batas moral una

1 Answer

  • Answer:

    Prinsipyo ng Likas na batas Moral

    Nakaukit ito sa pagkatao ng isang indibidwal kaya't ang unang prinsipyo nito ay, Likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama.

You May Be Interested