website statistics

Filipino

Question

Sa iyong palagay, nararapat lang ba ang ipinakitang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga kapamilya kay Labaw Donggon sa kabila ng kanyang mga pagkakamali? Bakit?​

1 Answer

  • Answer:

    Opo, nararapat lamang dahil kahit anong mangyati ay kapamilya pa dn nila c Labaw Donggon at sila lamang ang tanging kakampi nito sa huli

    Explanation:

    hope it helps..lab yall

You May Be Interested