website statistics

Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

konsepto ng solidarity?​

2 Answer

 • Answer:

  Ang prinsipyo ng solidarity ay tinatawag ding prinsipyo ng pagkakaisa. Sa prinsipyo na ito, kung ano ang gusto ng mga pinamumunuan o mamamayan ay siyang gagawin ng pinuno at ang pinamumunuan ay kailangan na sumusunod sa giya ng kanilang pinuno. Ito ay tungkol sa interes kung saan ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng lahat at kung ano ang interes ng nakararami ay siyang papangibabawin. Ito rin ay tungkol sa responsibilidad kung saan ganap na tinutugunan ng bawat indibidwal ang gampaning nakaatang sa kanya. Ito ay mahalaga upang magkaroon ng mabilis na pag-unlad ang pamayanang kanyang kinabibilangan.

  Explanation:

 • Answer:

  tungkulin ng mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan na makapagpatayo ng mga estruktura upang makapagtulungan ang mamamayan

  Explanation:

  hope it will help

You May Be Interested