website statistics

Math

Question


6. (5x3 - 7x2 + 3x - 4) -(8x3 + 2x2 +3x - 7)
7. (2x2y - 5xy + 3y2) - (7xy - 6y2 + 5x2y)
8. (9x5 - 6x3 + 7x2) - (7x3 - 6x5 + 2x2)
9. Subtract 4x3 - 5x - 8 from 6x2 - 3x + 8
10. (1.5y3 + 4.8y2 + 12) - (y3 - 1.7y2 + 2y)
matinong sagot naman po pls pls pls pls pls​

1 Answer

 • Answer:

  6. 3x

  7 51y

  8 to 10 55xy

  Step-by-step explanation:

  yan lang alam ko magtanong ka nalang sa iba

You May Be Interested