website statistics

Technology and Home Economics

Question

2. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang Tama sa patlang kung ang pahayag ay wasto
at Mali kung di wasto.
11. Ang mga hayop at isda may palatandaan kung kalian dapat ipagbili.
12. Ang mga produktong galing sa hayop na labis na sa pangangailanga ng pamilya ay maaring
ipagbili
13. Ang manok ay binebenta kung ito ay may timbang na 1.6 kg sa loob ng 35 days.
14. Ang manok ay dapat malusog at hindi sakitin.
15. Ang itik ay inaalagaan upang makapagbigay ng mga itlog.
16. Ang mga itik na mahina at hindi nangingitlog ay maari ng ibenta.
17. Ang mga itlog ng itik ay kailangang ibenta habang sariwa pa.
18. Ang pugo ay inaalagan para mangitlog.
19. Ang pugo ay nangingitlog pagkaraan ng 50 araw.
20. Ang Coturnix na pugo ay kilala sa mataas na uri ng karne at itlog.
21. Ang tilapia ay maari ng ipagbili kapag tatlo hanggang apat na buwan.
22. Ito ay inaani kapag dalawampung sentimetro na ang haba.
23. Ang online na tindahan ay ginagamitan ng computer, phone at malakas na internet.​

1 Answer

You May Be Interested