website statistics

Math

Question

Tungkulin ng mag-aaral sa paaralan

1 Answer

  • Answer:

    Ang tungkulin ng mag-aaral sa paaralan ay mag-aral ng mabuti, paunlarin ang mga kakayahan at talento, pagsali sa mga pampaaralang grupo at pagsunod sa patakaran ng paaralan.

    sana po makatulong :)

You May Be Interested