website statistics

Araling Panlipunan

Question

Suriin Natin
ANG IYONG HATOL!

Panuto: Gamit ang tsart, magbigay ng tatlong (3) Mabuti at Hindi-
Mabuting Epekto ng Globalisasyon at bumuo ng sariling konklusyon.

Isulat ang sagot sa sagutang papel.
MABUTI

1.
2.
3.
HINDI - MABUTI
1.
2.
3.

Konklusyon: (4 puntos)

0 Answer

You May Be Interested