website statistics

Araling Panlipunan

Question

Ang ibig sabihin ng Komonwelt Malasariling Pamahalaan ay​

1 Answer

  • ibig sabihin ng komonwelt...

    Ang komonwelt, sampamahalaan, mankomunidad o sangbansa, kilala rin bilang "republika"[1][2] ay isang pangkat ng mga tao o grupo ng mga pangkat na may pangkaraniwang layunin upang mapainam ang kanilang mga sarili, tulungan ang bawat isa, at magpamahagi ng kaalaman at mga mapagkukunan ng mga kailangan. Sa kamakailan, ginagamit ang katawagang ito para sa mga asosasyong pangkapatiran ng ilang mga nasyong soberanyo o mga bansang malaya o nagsasarili.

You May Be Interested