website statistics

Filipino

Question

Sa iyong palagay, bakit kailangang malaman ang pinagmulan o kasaysayan ng ating Panitikan?

1 Answer

  • Answer:

    mahalagang ito'y ating malaman at pag-aralan sapagkat ito'y bahagi na ng ating kasaysayan at upang malaman natin kung ano ang mga tunay na nangyari noong unang panahon.

You May Be Interested