website statistics

Filipino

Question

Kung sinunod lamang niya ang pangaral ng kaniyang ina, hindi siya mapapahiya sa klase. Ito
ay isang uri ng pangngalang,
a. Pantangi b. Pahambing c. Pambalana d. Pasukdol

1 Answer

You May Be Interested