website statistics

Filipino

Question

Mga Tanong:
1. Saan nangyari ang kuwento?
2. Anong damdamin mayroon ang magkakaibigan habang naglalakad?
3. Ano ang naramdaman ni Loyd nang siya ay masugatan ng siya ay
tumakbo?
4. Itala ang mga salitang naglalarawan sa sumusunod na tauhan batay
sa damdaming ipinamalas sa kuwento.
1. Xian,
2. Loyd,
3. Vince,
4. Nanay‚Äč
Mga Tanong: 1. Saan nangyari ang kuwento? 2. Anong damdamin mayroon ang magkakaibigan habang naglalakad? 3. Ano ang naramdaman ni Loyd nang siya ay masugatan ng

2 Answer

 • Answer:

  1.)kalsada

  2.)masaya

  3.)Nasasaktan

  1.)Matatakutin

  2.)

  3.)matulungin

  4.)Maalalahanin

 • Answer

  1. kalsada.

  2. sila ay masayang naglalakad.

  3.siya ay nagsisi

  4. Xian- siya ay nanginig ssatakot

  Lyod- siya ay nasaktan at madapa at may halong pagsisisi dahil siya ay tumakbo.

  Vince- siya ay nag -aalakanyankanyang kaibigan .

  Nanay- siya ay nagalala dahil nasugatakanyankanyang anak.