website statistics

Filipino

Question

Gawain sa Pagkatuto Bilang 3:
Buoin ang
Gawain ito sa iyong sagutang papel.
1. Nang mabasa ko ito, naramdaman ko na
2. Naisip ko na
3. Sa tekstong ito, nagustuhan ko ang​
Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Buoin ang Gawain ito sa iyong sagutang papel. 1. Nang mabasa ko ito, naramdaman ko na 2. Naisip ko na 3. Sa tekstong ito, nagustuh

1 Answer

  • Answer:

    1.)Awa,dahil maraming driver ang nahihirapan makakuha ng pasareho at mga studyante na nahihirapan makasakay.

    2.)Naisip ko na kung wala kayang sasakyan makakapunta ba ang ibang tao sa ibang lugar o sa gusto nilang puntahan.

    3.)Sa tekstong ito nagustuhan ko ang kasipagan ng driver dahil kahit na mas kailangan sya ng pamilya nya sa bahay nila ay inuuna nya pa rin ang mga pasehero.

    P.S sorry kung magkakamali ka man pero sa pinagisipan ko talaga yan e