website statistics

Health

Question

ano ang dapat ingatan para makarami ng bilang ng score sa loob ng dalawang minuto? A.huwag mahulog ang bola sa lupa B.huwag ma sipa ang bola ng mataas C.huwag mapasa ang bola sa iba. i need answers now please​

1 Answer

You May Be Interested