website statistics

Filipino

Question

tama bang sisihin ang mga magulang sa hindi mabuting kinakahinatnan ng kinabukasan ng kanilang anak ? ( magbigay ng limang makabuluhang pangungusap na ginagamitan ng pag sang ayon at pagsalungat tungkol sa paksa ) ‚Äč

1 Answer

 • Answer:

  Hindi.

  1. Dahil kung marunong makinig ang isang anak sa magulang hindi sana magiging masama ang kanilang kinahinatnan

  2. Walang magulang na gustong hindi maganda ang kinahatnan ng anak

  3. Kung nag kulang man ang mga magulang natin o hindi rin maganda ang kinahinatnan ng magulang nila hindi na dapat ito turalan ng anak.

  pag sang ayon:

  4. Siguro. Dahil mga magulang dapat mag handle ng lahat.

  5. Maari. Dahil kung ano ipinapakita ng magulang sa anak,tutularin din ito ng kanyang anak

  Explanation:

  sana makatulong

You May Be Interested