website statistics

Filipino

Question

kahulugan ng binayayaan

1 Answer

  • Ang salitang biniyayaan ay nangangahulugan at tumutukoy sa salitang binasbasan o pinagpala. Ginagamit din ang salitang ito upang ilarawan na ang isa ay kinasihan na gawin o irepresenta ang isang bagay. Nangangahulugan din ito na hinayaan o pinayagan ang isa na gawin ang isang desisyon.

You May Be Interested