website statistics

Art

Question

Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Magtala lamang ng
(5) Di- Dapat gawin sa loob
ng museo. Gawin ito sa iyong sagutang papel.​

1 Answer

 • Mga Alituntunin sa Pagbisita sa Museo

  Ang mga bagay na mayroong malaking bahagi sa kasaysayan ng isang lugar o bansa ay itinatago sa isang lugar upang ito ay mapangalagaan. Ang mga kagamitang ito ay itinuturing na kayamanan. Upang patuloy na maalala ng mga mamamayan sa kasalukuyang panahon ang mga kagamitang ito, pinapayagan ang pagbisita sa museo kung saan nakalagak ang mahahalagang mga bagay. Ang bawat museo ay mayroong kani-kaniyang panuntunan na kinakailangang sundin, ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing panuntunan:  

  1. Siguraduhing hindi hahawakan ang bawat artifact na makikita, ito ay upang mapreserba ang kagandahan nito.  
  2. Kung maaari ay huwag magsasama ng mga bata subalit kung hindi maiiwasan, siguraduhing hindi maglilikot ang mga bata.  
  3. Kung ninanais kumuha ng litrato, siguraduhing huwag gumamit ng flash o anumang nakakasilawa na lente sapagkat ito ay makakapagdulot ng negatibo sa artifact.  
  4. Ipinagbabawal ang pagdadala ng pagkain at anumang mga inumin.
  5. Iwasang mag-ingay.

  Mga tanyag na museo na matatagpuan sa Pilipinas: https://brainly.ph/question/5976351

  #LetsStudy

You May Be Interested