website statistics

Araling Panlipunan

Question

DEMAND
Tatlong (3) konsepto na natutuhan ko mula sa Aralín: 1. __________________________________________________________________. 2. __________________________________________________________________. 3. __________________________________________________________________. Dalawang (2) mahalagang bagay na ayaw kong makalimutan mula sa Aralín: 1. __________________________________________________________________. 2. __________________________________________________________________. Isang (1) gawain na gusto kong subukan mula sa aking natutuhan sa Araling ito: 1. __________________________________________________________________.​
DEMAND Tatlong (3) konsepto na natutuhan ko mula sa Aralín: 1. __________________________________________________________________. 2. __________________________

1 Answer

  • Answer:

    sa tatlong konsepto ay kabihasnang shang,kabihasnang indus at kabihasnang tsino

    sa dalawang konsepto ay mesopotamia at indus

    isang konsepto ay ang kabihasnang shang ay sinaunang lugar