website statistics

Filipino

Question

Subukin ang sarili
Panuto: Sa pamamagitan ng mga larawang
nakikita sa bawat pangungusap. tukuyin
ang solitang nawowala at kung paano ito
bigkasin.​

1 Answer

  • Answer:

    Nasaan po ang larawan?

    Explanation:

    please pa kumpleto lahat ng statement para masagot ko po

You May Be Interested