website statistics

Filipino

Question

ano yung elementong ginamit sa tulang "ang guryon"? ASAP po.

1 Answer

  • itinakda noong ika-21 ng Marso 1901; nagtatag ng mga paaralang pambayan at nagpahayag na Ingles ang gagamiting wikang panturo

    Explanation:

You May Be Interested