website statistics

Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

"Matalik na Mag kaibigan, Walang Iwanan"

Magkababata at Matalik na mag kaibigan sina Edsel at Michael sa probinsya. Sabay sila nag-aral sa elementarya hanggang sekundarya. Nagka hiwalay lamang sila pagdating sa kolehiyo sa dahilang pagiging guro ang kinuha ni Edsel samantalang pagiging inhinyero naman ang Kay Michael. Sa mga panahong iyon, sinikap pa rin nilang magkaroon ng oras Para mag- kamustahan tungkol sa kanilang mga karanasan. May mga pagkakataon na sila ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan subalit agad naman nila itong I naayos. Noong Sila ay makapag trabaho, nanatiling bukas ang kanilang komunikasyon kahit minsanan na Lang silang mag kita. Hanggang ngayon, kahit Sila ay may mga sariling pamilya na napanitili Nila ang magandang ugnayang nasimulan noong Sila ay mga Bata pa.

Tanong :

1. Sino ang dalawang tauhan sa kwento?

2. Ano ang kanilang naging ugnayan?

3. Paano Nila napanatili ang kanilang pagkakaibigan?

4. Ano ang ginawa ng dalawang mag kaibigan upang mapanitili ang kanilang pagkakaibigan?

5. Anong mahalagang aral ang natutuhan mo sa kwentong binasa?‚Äč

1 Answer

 • Answer:

  1. Edsel At Michael

  2. Magkaibigan sina Edsel at Michael at sabay silang nag aaral sa elementarya

  3. Sinikap nilang magkaroon ng oras sa isat isa, sa pamamagitan ng pangangamusta

  4. Sinikap nilang magkaroon ng oras sa isat isa

  5. Importante ang pagkakaibigan at pagbibigay oras sa kaibigan natin, kapag tayo ay kailangan nila sikapin natin upang mabigyan sila ng oras.

You May Be Interested