website statistics

PPKn

Pertanyaan

sebut dan jelaskan asas asas pengambilan keputusan

1 Jawaban

  • Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
    asas musyawarah dan mufakat
    asas kepastian hukum dan keadilan
    asas proporsionalitas
    asas manfaat